Μπρούτζινο χυτό φωτιστικό με κρύσταλλα βοημίας 1

Μπρούτζινο χυτό φωτιστικό με κρύσταλλα βοημίας