Γραφεία - Σεκρετέρ

Γραφεία & Σεκρετέρ

Γραφεία – Σεκρετέρ. Η λέξη προέρχεται από το Λατινικό a secretis, που σημαίνει «ο επί των απορρήτων», καθ’ όσον το ουσιαστικό secretum σημαίνει το κρυφό μέρος ή την κρυφή σκέψη. Σημαίνει, επίσης, και κάτι μυστικό, μυστική συνομιλία, ένα μυστήριο, μυστικό, άρρητο, απόρρητο, εμπιστευτικό. Σεκρετέρ είναι κομψά αγαπημένα έπιπλα που επιστρέφουν στη μόδα και γίνονται τάση στη διακόσμηση. Ανακαλύψτε τα!